DPS Łętownia

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Dom Pomocy Społecznej w Łętowni jest Domem pobytu stałego, zapewnia całodobową opiekę i zaspakaja niezbędne potrzeby swoich mieszkańców. Jest domem przeznaczonym dla osób w podeszłym wieku oraz osób niepełnosprawnych fizycznie, malowniczo położonym we wsi Łętownia w Beskidzie Makowskim. Położenie z dala od miejskiego zgiełku, posiadania własnego parku, bliskie sąsiedztwo lasu oraz brak barier architektonicznych idealnie predysponuje tę placówkę dla tych osób.
Zasady organizacji i funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Łętowni uwzględnia stopień psychicznej i fizycznej sprawności mieszkańców, ich prawo do godności, intymności, możliwości dokonania wyboru, poczucia bezpieczeństwa, niezależności, rozwoju osobowości, posiadania własnych przedmiotów i miejsca na ich przechowywania, korzystanie z własnego ubrania, własnej przestrzeni życiowej do indywidualnego zagospodarowania, aktywnego trybu życia, przełamywania izolacji i monotonii życia w Domu. Zwłaszcza podtrzymywania więzi z rodziną oraz rozwijania kontaktów ze środowiskiem lokalnym.„Poprawa efektywności energetycznej obiektów Powiatu Suskiego”
W połowie 2013 r. zakończono inwestycję,  w ramach której wykonano termomodernizację 10 obiektów użyteczności publicznej będących własnością powiatu suskiego. Termomodernizacją objęto m.in. naszą jednostkę. W Domu Pomocy Społecznej w Łętowni w ramach termomodernizacji ocieplono ściany i stropodach budynku wraz z wymianą pokrycia, wymieniono stolarkę okienną tam gdzie do tej pory nie była wymieniona, wymieniono instalację centralnego ogrzewania wraz z zainstalowaniem nowych grzejników z zaworami termostatycznymi.
Pełna informacja o termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej znajduje się na stronie:

http://www.powiatsuski.pl/termo


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego