DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁĘTOWNI

Przejdź do treści

Dyrekcja Domu Pomocy Społecznej w Łętowni ogłasza
Identyfikator postepowania : ocds-148610-beebde7b-09ba-11ee-9355-06954b8c6cb9
 Numer ogłoszenia BZP : 2023/BZP 00257289 data zamieszczenia: 13.06.202 3 r.

Dyrekcja Domu Pomocy Społecznej w Łętowni ogłasza
Identyfikator postepowania : ocds-148610-691508c8-06b4-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b
Numer ogłoszenia BZP : 2023/BZP 00253697 data zamieszczenia: 09.06.2023 r.

Dyrekcja Domu Pomocy Społecznej w Łętowni ogłasza
Identyfikator postepowania :  ocds-148610-ff708d2e-c499-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b
Numer ogłoszenia BZP : 2023/BZP 00140122 data zamieszczenia: 17.03.2023 r.

Dyrekcja Domu Pomocy Społecznej w Łętowni ogłasza
Numer ID postepowania miniportal UZP:  ca584186-33e3-49e6-bb82-336cda3ea279
Numer ogłoszenia BZP : 2022/BZP 00526899 data zamieszczenia: 30.12.2022 r.

               data zamieszczenia: 16.12.2022 r.               
                                                                            

Numer ID postepowania miniportal UZP:  9c9cd853-cac7-4de4-a4d1-1e358d1bd6fb
Numer ogłoszenia BZP : 2022/BZP 00493349
data zamieszczenia: 13.12.2022 r.

Dyrekcja Domu Pomocy Społecznej w Łętowni ogłasza
Numer ID postepowania miniportal UZP:  c2969927-de07-45d7-a721-807fd846c2a9
Numer ogłoszenia BZP : 2022/BZP 00490836
data zamieszczenia: 12.12.2022 r.

Dyrekcja Domu Pomocy Społecznej w Łętowni ogłasza
Przetarg nieograniczony nr 4 / 2022 na Zakup i dostawę artykułów spożywczych
dla Domu Pomocy Społecznej w Łętowni od 01.10.2022 r. do 31.12.2022 r.
Numer ID postepowania miniportal UZP: a79885ad-92e1-411b-965d-0d9cd3839533
Numer ogłoszenia BZP : 2022/BZP 00351777/01
data zamieszczenia: 16.09.2022 r.

Zapytanie ofertowe nr 3/2022 na dostawę pelletu dla Domu Pomocy Społecznej w Łętowni

Zapytanie ofertowe nr 2/2022 r. na dostawę środków chemicznych i środków czystości dla
Domu Pomocy Społecznej w Łętowni
Kontakt
Dom Pomocy Społecznej w Łętowni
Łętownia 353, 34-242 Łętownia
tel./fax. 18 2773010
e-mail: dpsroman@pro.onet.pl
ePUAP: DPSletownia/SkrytkaESP

Począwszy od 18 kwietnia 2019 r., nasz urząd zgodnie z wymogami prawa (obowiązek wdrożenia Dyrektywy 2014/55/UE w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych) jest gotowy do odbioru i przetwarzania faktur elektronicznych (e-faktur ustrukturyzowanych) w każdym przypadku udzielenia zamówienia na dostawy, usługi lub roboty budowlane.
Powiat Suski wraz ze swoimi jednostkami organizacyjnymi i zakładem budżetowym korzysta z platformy wybranego brokera pod adresem: https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl
Więcej informacji:

Wróć do spisu treści