DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁĘTOWNI

Przejdź do treści
Rozmiar czcionek  A   A++     Zmniejsz kontrast
Deklaracja dostępności
Dom Pomocy Społecznej w Łętowni zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.  
Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej www.dpsletownia.pl
Data publikacji strony internetowej: 2016 r.  
Data ostatniej aktualizacji: 2021.03.25. r.
Stan dostępności cyfrowej
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Niedostępne elementy i treści
  • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo.
  • zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego, mają one jednak charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.  
Niektóre materiały zawarte na stronie (pliki, zdjęcia, załączniki, skany) zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
Przygotowanie deklaracji dostępności
Data sporządzenia deklaracji: 2020.09.21.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2021.03.25.
Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Na tej stronie internetowej są problemy, które według Ciebie, wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do nas.
Za wszystkie kwestie związane z dostępnością cyfrową i udostępnianiem treści z tej strony internetowej odpowiada Tomasz Rodzik. Możesz skontaktować się z nim mailowo -  dpsroman@pro.onet.pl lub telefonicznie – 18 2773010.
Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością
Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.
Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.
Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.
Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz złożyć skargę na takie działanie. Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dostępność architektoniczna
Dom Pomocy Społecznej w Łetowni, 34-242 Łętownia 353.
  1. Do budynku prowadzą 2 wejścia. Wejście główne do budynku pozbawione jest barier architektonicznych i wyposażone jest w drzwi automatycznie przesuwne.  Wejście dodatkowe do budynku wyposażone jest w pochylnie dla osób z niepełnosprawnością. Dla gości przeznaczone jest wejście główne.  
  2. Budynek jest trzykondygnacyjny, wyposażony w dźwig osobowy dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością, umożliwiającą komunikację pionową.
  3. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze budynku.
  4. Przed głównym wejściem do budynku znajdują się 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.  
  5. Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.
  6. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.  

Do pobrania:

 
Kontakt
Dom Pomocy Społecznej w Łętowni
Łętownia 353, 34-242 Łętownia
tel./fax. 18 2773010
e-mail: dpsroman@pro.onet.pl
ePUAP: DPSletownia/SkrytkaESP

Począwszy od 18 kwietnia 2019 r., nasz urząd zgodnie z wymogami prawa (obowiązek wdrożenia Dyrektywy 2014/55/UE w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych) jest gotowy do odbioru i przetwarzania faktur elektronicznych (e-faktur ustrukturyzowanych) w każdym przypadku udzielenia zamówienia na dostawy, usługi lub roboty budowlane.
Powiat Suski wraz ze swoimi jednostkami organizacyjnymi i zakładem budżetowym korzysta z platformy wybranego brokera pod adresem: https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl
Więcej informacji:

Wróć do spisu treści