DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁĘTOWNI

Przejdź do treści
Aktualnosci

W dniu 28.06.2016 r. odbył się Przegląd Piosenki Letniej zorganizowaną przez Dom Pomocy Społecznej w Kasinie Wielkiej. W tym roku przegląd obył sie pod hasłem "Na góralską nutę". Mieszkańcy Naszego Domu uczestniczyli w konkursie Piosenki Góralskiej.

Kontakt
Dom Pomocy Społecznej w Łętowni
Łętownia 353, 34-242 Łętownia
tel./fax. 18 2773010
e-mail: dpsroman@pro.onet.pl
ePUAP: DPSletownia/SkrytkaESP

Począwszy od 18 kwietnia 2019 r., nasz urząd zgodnie z wymogami prawa (obowiązek wdrożenia Dyrektywy 2014/55/UE w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych) jest gotowy do odbioru i przetwarzania faktur elektronicznych (e-faktur ustrukturyzowanych) w każdym przypadku udzielenia zamówienia na dostawy, usługi lub roboty budowlane.
Powiat Suski wraz ze swoimi jednostkami organizacyjnymi i zakładem budżetowym korzysta z platformy wybranego brokera pod adresem: https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl
Więcej informacji:

Wróć do spisu treści