DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁĘTOWNI

Przejdź do treści
Aktualnosci

W dniu 2 lutego 2016 roku odbyło się w Naszym Domu spotkanie integracyjne z udziałem mieszkańców Naszego Domu oraz mieszkańców Domów Pomocy Społecznej z Rabki-Zdroju, Zaskala, Makowa Podhalańskiego i Jordanowa oraz uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy z Rabki-Zdroju. "Teatrzyk na Folwarku" przedstawił gościom inscenizację "Kolędowania z pastuszkami". Przy słodkim poczęstunku wspólnie kolędowano do godzin popołudniowych.

Kontakt
Dom Pomocy Społecznej w Łętowni
Łętownia 353, 34-242 Łętownia
tel./fax. 18 2773010
e-mail: dpsroman@pro.onet.pl
ePUAP: DPSletownia/SkrytkaESP

Począwszy od 18 kwietnia 2019 r., nasz urząd zgodnie z wymogami prawa (obowiązek wdrożenia Dyrektywy 2014/55/UE w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych) jest gotowy do odbioru i przetwarzania faktur elektronicznych (e-faktur ustrukturyzowanych) w każdym przypadku udzielenia zamówienia na dostawy, usługi lub roboty budowlane.
Powiat Suski wraz ze swoimi jednostkami organizacyjnymi i zakładem budżetowym korzysta z platformy wybranego brokera pod adresem: https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl
Więcej informacji:

Wróć do spisu treści