DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁĘTOWNI

Przejdź do treści
Przetargi
Zapytanie ofertowe nr 10/2023
na  świadczenie usługi pralniczej dla Domu Pomocy Społecznej w Łętowni w 2024 r.


Zamawiający: Powiat Suski - Dom Pomocy Społecznej w Łętowni, 34-242 Łętownia 353  tel/fax 182773010, e-mail:                                    dpsroman@pro.onet.pl


Nasz znak: DPS.271.14/2023                                                                                            Łętownia dnia 11.12.2023 r.Dyrekcja Domu Pomocy Społecznej w Łętowni, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień  Publicznych  (Dz.U. 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz „Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł w Domu Pomocy Społecznej w Łętowni”, przeprowadzi czynności wyboru wykonawcy usługi pralniczej w oparciu o oferty otrzymane drogą elektroniczną lub listowną. Wartość zamówienia nie przekracza  kwoty 130 000 zł netto.

Dokumentacja do pobrania:
Kontakt
Dom Pomocy Społecznej w Łętowni
Łętownia 353, 34-242 Łętownia
tel./fax. 18 2773010
e-mail: dpsroman@pro.onet.pl
ePUAP: DPSletownia/SkrytkaESP

Począwszy od 18 kwietnia 2019 r., nasz urząd zgodnie z wymogami prawa (obowiązek wdrożenia Dyrektywy 2014/55/UE w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych) jest gotowy do odbioru i przetwarzania faktur elektronicznych (e-faktur ustrukturyzowanych) w każdym przypadku udzielenia zamówienia na dostawy, usługi lub roboty budowlane.
Powiat Suski wraz ze swoimi jednostkami organizacyjnymi i zakładem budżetowym korzysta z platformy wybranego brokera pod adresem: https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl
Więcej informacji:

Wróć do spisu treści